Trwa ładowanie...
bFeymsQB
Notowania
SURFLAND: strona spółki
25.11.2021, 14:16

SSK Zawarcie ugody oraz umorzenie postępowania w sprawie o roszczenie z umowy o usługi

Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu; dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika procesowego reprezentującego Emitenta w sprawie z powództwa Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach o roszczenie z umowy o usługi informację, o zawarciu w dn. 24 listopada 2021 r. przez strony ugody sądowej oraz w konsekwencji o uchyleniu wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy i umorzeniu postępowania apelacyjnego. Na podstawie ugody, Euvic sp. z o.o. zrzekł się w całości roszczenia, a Emitent wycofał apelację złożoną od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dn. 5 marca 2021 r. (o wydaniu wyroku w sprawie Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 8/2021 z dn. 11 marca 2021 r.) oraz zobowiązał się uiścić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3.858,52 zł tytułem kosztów opinii biegłego sądowego. Tym samym zakończone zostało postępowanie prowadzone przeciwko Emitentowi.

Inne komunikaty

bFeymsRj