Trwa ładowanie...
bFfjtcet
Notowania
SELENAFM: strona spółki
30.11.2021, 17:09

SEL Zawarcie aneksu do umowy o MultiLinię kredytową z Santander Bank Polska S.A. oraz rozpoczęcie procesu ustanawiania zabezpieczeń

W nawiązaniu do RB nr 27/2021, Zarząd Spółki Selena FM S.A. (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała aneks do umowy o MultiLinię kredytową z Santander Bank Polska S.A., o którym Spółka informowała również w RB nr 21/2018 i 23/2018.
Kwota udostępnionego limitu kredytowego wynosi 14 mln EUR (65,6 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 30.11.2021 r. 1 EUR = 4,6834 PLN) i została przyznana na okres do dnia 15 listopada 2024 roku. Środki pozyskane z kredytu zostaną wykorzystane na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki. Kredyt będzie oprocentowany wg stawki zmiennej WIBOR 1M + marża dla wykorzystania środków w PLN, EURIBOR 1M + marża dla wykorzystania środków w EUR oraz SOFR + marża dla wykorzystania środków w USD. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić  hipoteka na nieruchomości spółki zależnej od Spółki tj. Orion PU sp. z o.o. do kwoty 21 mln EUR ( 98,4 mln PLN wg średniego kursu NBP z dnia 30.11.2021 r. 1 EUR = 4,6834 PLN) wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia tejże nieruchomości;  przystąpienie do długu spółek zależnych od Spółki tj. Selena S.A., Orion PU sp. z o.o. oraz Libra sp. z o.o. wraz z pełnomocnictwem do rachunków bankowych przystępujących do długu;  oświadczenie o podaniu się egzekucji złożone w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego przez Spółkę oraz przystępujących do długu. Pozostałe warunki udzielonego kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu rodzaju finansowania. O zakończeniu procesu ustanawiania zabezpieczeń Spółka poinformuje osobnym komunikatem.

Inne komunikaty

bFfjtcfb