Trwa ładowanie...
bFfYybxN
Notowania
LOKUM: strona spółki
1.12.2021, 14:37

LKD Raport Emitenta na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do Raportu bieżącego Emitenta nr 31/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku, informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęły drogą elektroniczną zawiadomienia od:
- Pana Dariusza Olczyka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz akcjonariusza Spółki o zmianie sposobu posiadania akcji Spółki, - spółki Halit S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, akcjonariusza Spółki o zmniejszeniu stanu posiadania akcji. Treść przedmiotowych Zawiadomień przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bFfYybyv