Trwa ładowanie...
bFgktfNN
Notowania

PFG Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania spółki zależnej Nowa Dąbrowa Sp. z o.o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej zwana: „Emitent”, „Spółka” albo „Pożyczkodawca”) niniejszym informuje, iż w dniu 1 grudnia 2021 r. pomiędzy Emitentem, a spółką zależną Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (dalej: Pożyczkobiorca) zawarta została umowa ramowa określająca zasady udzielenia przez Emitenta finansowania w formie pożyczki na rzecz ww. spółki zależnej (dalej: Umowa).
Umowa przewiduje, iż w okresie 12 miesięcy Emitent udzieli na rzecz Pożyczkobiorcy finansowania w formie niezabezpieczonej pożyczki o łącznej wartości nieprzekraczającej 30 mln złotych (słownie: trzydzieści milionów złotych). Poszczególne transze pożyczek wypłacane będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, w zależności od aktualnych potrzeb kapitałowych Pożyczkobiorcy wynikających z bieżącej działalności operacyjnej. Całkowity koszt pożyczki wynosi 26%. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na przyjęte przez Spółkę zasady informowania o finansowaniu działalności podmiotów zależnych i znaczącą wartość pożyczki, jaka udzielona zostanie w wykonaniu założeń zawartej Umowy oraz potencjalnie istotny wpływ tej informacji na kształtowanie się sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości.

Inne komunikaty

bFgktfOv