Trwa ładowanie...
bFdNEvHF
Notowania
ZUE: strona spółki
6.12.2021, 18:43

ZUE Informacja o wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie postępowania przetargowego.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 6 grudnia 2021 r. powziął informację o ogłoszeniu przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO) w tym dniu ustnego wyroku, w którym KIO nakazała unieważnienie czynności wyboru przez Koleje Dolnośląskie S.A. (Zamawiający) najkorzystniejszej oferty złożonej przez Spółkę w przetargu pn. „Rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.” (Przetarg) i odrzucenie oferty Spółki.
Spółka informowała o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 33/2021 z dnia 12 listopada 2021 roku. Jeden z pozostałych oferentów złożył odwołanie, czego konsekwencją jest powyższy wyrok KIO, który na dzień publikacji niniejszego raportu uniemożliwia Spółce zawarcie umowy na przedmiotowe zadanie.

Inne komunikaty

bFdNEvIn