Trwa ładowanie...
Notowania
ZUE: strona spółki
16.12.2021, 17:31

ZUE Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. zwołanego na dzień 12 stycznia 2022 r.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 stycznia 2022 r. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przekazana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 40/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty