Trwa ładowanie...
Notowania
HELIO: strona spółki
17.12.2021, 13:53

HEL Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu

Spółka HELIO S.A. informuje, iż w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie HELIO S.A. Rady Nadzorczej nowej kadencji, o czym Emitent informował dziś raportem bieżącym nr 14/2021, Rada Nadzorcza HELIO S.A. na pierwszym swoim posiedzeniu nowej kadencji w dniu 17.12.2021 r.:
1) powołała ze swego grona: - Joannę Gilewską-Turską na Przewodniczącą Rady Nadzorczej, - Grzegorza Kowalika na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 2) powołała Komitet Audytu w składzie: - Aleksandra Ciąćka - Przewodnicząca Komitetu Audytu, członek niezależny, - Joanna Gilewska-Turska - Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu, członek niezależny, - Grzegorz Kowalik – Członek Komitetu Audytu, członek zależny. Członkowie Komitetu Audytu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej na okres jej kadencji. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1, 3 , 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Informacje dotyczące powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty