Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
20.12.2021, 19:34

BMC Odstąpienie od umowy zakupu udziału w „Uniprom – Metali”

Bumech S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 20.12.2021 roku została podjęta decyzja od odstąpienia od zakupu udziału w spółce działającej pod firmą: "Uniprom – Metali” društva za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. – Nikšić zarejestrowanej w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców Czarnogóry pod numerem 50651476 (dalej: Uniprom-Metali, Sprzedający).
Odstąpienie od zakupu udziału w Uniprom-Metali wynika z winy Sprzedającego, który nie dopełnił dwóch warunków wskazanych w przedwstępnej umowie zakupu udziału, o której Emitent poinformował raportem bieżącym nr 27/2021 z 09.10.2021 roku skorygowanym dnia 11.10.2021 roku. Sprzedający nie dopełnił następujących warunków: 1) Udział w Uniprom-Metali, będący przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży jest nadal zabezpieczony na rzecz głównego wierzyciela, tj. Zapad Banku. 2) W ciągu 40 dni od podpisania przedwstępnej umowy zakupu udziału, Uniprom-Metali, jako właściciel stanów magazynowych boksytu, nie sprzedał tych zapasów i tym samym nie dokonał spłaty zobowiązań własnych środkami pochodzącymi ze sprzedaży tych zapasów, a tym samym nie wypełnił zobowiązania z przedwstępnej umowy sprzedaży udziału spółki. Ponadto dodatkowym powodem podjęcia decyzji o niedokonaniu kolejnego wydłużenia okresu na realizację wyżej wymienionych warunków i odstąpieniu od umowy przedwstępnej był znaczący wzrost ryzyk, w tym ryzyka prawnego zakupu udziału Uniprom-Metali. Spółka powzięła bowiem wiadomość o zamknięciu z dniem 15.12.2021 roku części surowcowej Kombinatu Aluminiowego Podgorica (KAP), która prowadzona jest przez spółkę Uniprom d.o.o., tj. podmiot kapitałowo powiązany z Uniprom-Metali. Planowane ograniczenie produkcji i związane z tym zwolnienia pracowników wywołują duże reperkusje społeczne i polityczne. W dniu publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent powziął też wiadomość o tym, iż Rada Ministrów rządu Czarnogóry zdecydowała o podjęciu szeregu działań weryfikujących procesy prywatyzacyjne podmiotów powiązanych z grupą Uniprom.

Inne komunikaty