Trwa ładowanie...
Notowania
BLOOBER: strona spółki
21.12.2021, 12:44

BLO Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu w dniu 20.12.2021 r. umowy pomiędzy Emitentem, a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w przedmiocie dofinansowania projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu TAS (TestAutomationSystem) - narzędzia optymalizującego proces testowania gier”.
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 070 170,00 złotych, a całkowita wartość projektu to 10 116 950,00 złotych. Umowa została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, konkurs 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka. O przyznaniu dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym 95/2021 z dnia 27 września 2021 r.

Inne komunikaty