Trwa ładowanie...
Notowania
TOYA: strona spółki
21.12.2021, 16:22

TOA Podjęcie decyzji o dokapitalizowaniu spółki YATO Tools (Jiaxing) CO., LTD (dalej: Spółka Zależna) poprzez podniesienie kapitału rejestrowego w Spółce Zależnej oraz o objęciu udziałów w Spółce Zależnej

Zarząd TOYA S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 30/2019 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie podjęcia decyzji w przedmiocie utworzenia spółki zależnej, objęcia udziałów w spółce zależnej oraz rozporządzenia składnikami majątku spółki TOYA S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2021r. podjął decyzję w przedmiocie dokapitalizowania Spółki Zależnej poprzez podniesienie kapitału rejestrowego w Spółce Zależnej oraz objęcia udziałów w Spółce Zależnej.
Emitent objął udziały w Spółce Zależnej o wartości nominalnej 8 000 000 USD (słownie: osiem milionów dolarów amerykańskich). Emitent zamierza dokapitalizować Spółkę Zależną poprzez objęcie dodatkowych udziałów o wartości nominalnej 4 500 000 USD ( słownie: cztery miliony pięćset tysięcy dolarów amerykańskich). Po objęciu dodatkowych udziałów Emitent będzie posiadał udziały w Spółce Zależnej o łącznej wartości nominalnej 12 500 000 USD (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy dolarów amerykańskich). Dodatkowy kapitał Spółka Zależna przeznaczy m.in. na zakup niezbędnego wyposażenia magazynu w tym systemu automatycznego magazynowania i pobierania. Emitent informuje jednocześnie, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 28/RN/2021 z dnia 21 grudnia 2021 wyraziła zgodę na objęcie przez Spółkę udziałów, w Spółce Zależnej, o łącznej wartości nominalnej 12 500 000 USD (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) dolarów amerykańskich O podniesieniu kapitału rejestrowego oraz objęciu udziałów Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty