Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Nabycie przez Prefa Group S.A. obligacji serii C celem umorzenia

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 23 grudnia 2021 r. doszły do skutku umowy zawarte z Obligatariuszami serii C (dalej: Obligatariusze), w wyniku których Emitent dokonał nabycia celem umorzenia 700 (siedmiuset) sztuk Obligacji serii C (dalej: „Obligacje”), emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 8 grudnia 2020 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym EBI nr 26/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. O dojściu emisji do skutku Emitent informował w dniu 19 stycznia 2021 roku raportem bieżącym ESPI 02/2021. Działanie stanowi realizację Uchwały Zarządu nr 2/12/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku.
Na dzień publikacji raportu liczba nieumorzonych Obligacji Serii C wynosi 19.800 (dziewiętnaście tysięcy osiemset) sztuk. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty