Trwa ładowanie...
Notowania

ZUK Informacja nt. zakupu inwestycyjnego nowoczesnego laseru światłowodowego do cięcia metali

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 grudnia 2021 r. Spółka powzięła informację o obustronnym podpisaniu umowy nabycia przez Emitenta nowoczesnego laseru światłowodowego do cięcia metali jako zakupu inwestycyjnego.
Cena nabycia ww. urządzenia wynosi 405 tys. euro, co stanowi równowartość ok. 1,88 mln zł. Zakup przez Spółkę ww. laseru zostanie sfinansowany w ramach leasingu. Nabyte przez Spółkę urządzenie jest jedną z najnowocześniejszych maszyn na rynku, wyprodukowaną przez wiodącą na rynku firmę produkującą wycinarki laserowe. Zakup ww. urządzenia umożliwi Spółce rozwój firmy poprzez świadczenie usług cięcia laserowego dla partnerów z firm zewnętrznych co może przełożyć się na dodatkowe przychody dla Spółki. Celem podjętej inwestycji jest m.in. zwiększenie konkurencyjności Emitenta na rynku usług, oszczędności w produkcji komponentów do oferowanych przez firmę produktów oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych bez konieczności zwiększenia zatrudnienia. Zakupiony przez Spółkę laser zapewni również znaczące zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w porównaniu z dotychczasową technologią CO2, przy jednoczesnym wzroście produkowanych w tym samym czasie elementów. Pozostałe warunki umowy nabycia ww. urządzenia nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty