Trwa ładowanie...
Notowania
ZREMB: strona spółki
30.12.2021, 11:01

ZRE Zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój”.

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 grudnia 2021 roku powziął informację o podpisaniu umowy przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) na realizację projektu Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A., celem wprowadzenia na rynek nowego produktu - barki mieszkalnej (hauseboat) w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 824 090,00 zł, a przyznana Emitentowi wysokość dofinansowania wynosi 860 550,00 zł. Planowany okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty