Trwa ładowanie...
Notowania
DGA: strona spółki
3.01.2022, 10:44

DGA Podpisanie umowy na realizację projektu pt. „Dostępny design II”

W nawiązaniu do raportu nr 19/2021 z dnia 5 listopada 2021 r Zarząd DGA S.A. informuje, że powziął informację o podpisaniu przez Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy dotyczącej realizacji projektu pt. „Dostępny design II” w ramach Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Umowa opiewa na kwotę dofinansowania w wysokości 3.915.140,50 zł. Projekt będzie realizowany do 30 września 2023 r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących, to jest takich których uruchomienie lub zastosowanie umożliwia lub ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów, usług na zasadzie równości z innymi. Projektem objętych będzie 400 pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców z całej Polski, których działalność jest związana z: 1) produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi, 2) projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi. Dla uczestników projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie szkoleniowo – doradcze. Pozostałe zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Inne komunikaty