Trwa ładowanie...
Notowania

LVC Wstępne szacunkowe przychody za III kw. 2021/22 roku finansowego

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software (“Grupa”) za okres trzech miesiecy zakończonych w grudniu 2021 roku (III kwartał roku finansowego 2021/22) wyniosły 13,92 mln USD i były o 14,3% wyższe od osiągniętych w III kwartale 2020/21 roku finansowego.
W analogicznym okresie poprzedniego roku (październik - grudzień 2020) skonsolidowane przychody wyniosły 12,18 mln USD. W okresie lipiec - wrzesień 2021 r. (II kwartał roku finansowego 2021/22) skonsolidowane przychody wyniosły 14,34 mln USD. Wzrost przychodów w porównaniu do stanu sprzed roku wynika zarówno ze zwiększenia liczby klientów wszystkich rozwiązań Grupy, jak i wyższego ARPU (średni przychód na klienta). Spadek w stosunku do poprzednich trzech miesięcy to efekt bardzo wysokiego poziomu płatności rocznych zanotowanych w II kwartale i w całości zaksięgowanych w tym okresie oraz niższego poziomu takich płatności w III kwartale obecnego roku. Sytuacja ta została opisana w Sprawozdaniu Zarządu za I półrocze roku finansowego opublikowanym 24 listopada 2021 roku. Wzrost powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) pozwala obecnie spodziewać się w kolejnych kwartałach wzrostów przychodów zarówno w skali roku, jak i kwartał do kwartału. Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 4,44 mln USD co oznacza wzrost o 1,0% w stosunku do stanu na koniec września 2021 i o 15,5% rok do roku. Na potrzeby obliczania MRR płatności roczne rozbija się na poszczególne miesiące. Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to: - Zmiana wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. Na koniec grudnia 2021 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 119,2 USD wobec 119,4 USD na koniec września 2021 r. (wynik zweryfikowany) i 115,0 USD przed rokiem. - ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 98,9 USD na koniec grudnia 2021 wobec 96,9 USD na koniec poprzedniego kwartału i 82,8 USD przed rokiem. - Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec III kwartału 2021/22 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 34.582 a ChatBot 2.306. - Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o 10,3% w stosunku do poprzedniego kwartału i o około 63% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.ai. Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. Począwszy od danych za IV kw. 2020/2021 publikacja raportów dot. wstępnych szacunkowych przychodów została przyspieszona w stosunku do analogicznych raportów za poprzednie okresy, co może skutkować większą różnicą w stosunku do ostatecznych wyników. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

Inne komunikaty