Trwa ładowanie...
Notowania
MEDICALG: strona spółki
10.01.2022, 21:21

MDG Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w grudniu 2021 r.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37 z dnia 12 października 2021 r., zgodnie z przyjętym nowym systemem raportowania danych sprzedażowych, niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną – Medi-Lynx, przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA.
W miesiącu grudniu 2021 r. zostało złożonych 4.841 wniosków o płatność przysługujących z tytułu wykonanych usług MCT, Event Monitoring, Extended Holter. Liczba ta nie zawiera procedur Holter oraz wniosków o płatność dotyczących usługi podłączenia pacjenta do urządzenia. Narastająco od stycznia do grudnia 2021 r. złożono 59.145 tych wniosków, co daje 18,3% wzrostu wobec 50.012 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r. Jednocześnie Zarząd przekazuje do wiadomości, iż wg wcześniejszego układu raportowania danych sprzedażowych narastająco od stycznia do grudnia 2021 r. złożono 83.217 wszystkich wniosków, co daje 1,2 % wzrostu wobec 82.252 takich wniosków złożonych w porównywalnym okresie 2020 r. Dane za rok bieżący oraz porównywalny przedstawia załączona do raportu tabela.

Załączniki

Inne komunikaty