Trwa ładowanie...
Notowania
ZUE: strona spółki
12.01.2022, 17:08

ZUE Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Zarząd ZUE S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbyło się w dniu 12 stycznia 2022 roku powołało z dniem dzisiejszym Panią Agnieszkę Klimas na Członka Rady Nadzorczej ZUE S.A. na okres obecnej kadencji oraz odwołało z dniem dzisiejszym Pana Michała Lis z funkcji Członka Rady Nadzorczej ZUE S.A.
Poniżej Spółka przekazuje życiorys Pani Agnieszki Klimas. Agnieszka Klimas posiada wykształcenie średnie. Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Studiowała również przez okres 3 lat Kulturoznawstwo o specjalności bliskowschodniej i dalekowschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2008 roku jest związana zawodowo z branżą hotelarską pracując na różnych stanowiskach, w okresie 2008 r.– 2009 r. w P.T. Hotel Warszawski sp. z o.o., następnie w latach 2010 - 2013 w RT Hotels S.A. Od 2013 roku jest zatrudniona w HTI sp. z o.o., gdzie od 2016 r. do chwili obecnej zajmuje stanowisko Revenue Managera i odpowiada za maksymalizację przychodów prowadząc politykę cenową i handlową oraz zarządza i nadzoruje strefą e-commerce. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe w środowisku międzynarodowym. Posługuje się językiem angielskim, niemieckim i chińskim. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Agnieszka Klimas nie prowadzi konkurencyjnej działalności wobec Spółki, nie jest wspólnikiem innej konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej, oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Agnieszka Klimas nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty