Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
13.01.2022, 17:04

OAT Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 stycznia 2022 roku

Zarząd ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 stycznia 2022 roku [NWZ]. Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad NWZ nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. W odniesieniu natomiast do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas NWZ, Emitent informuje, iż projekty uchwał oraz życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 17 grudnia 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty