Trwa ładowanie...
Notowania
VRG: strona spółki
14.01.2022, 14:09

VRG Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że w dniu 14 stycznia 2022 roku otrzymała od Pana Wacława Szarego, Członka Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki, o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).
Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty