Trwa ładowanie...
Notowania
ZREMB: strona spółki
17.01.2022, 13:50

ZRE Zawarcie z PARP aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój”

Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 10 marca 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 27.05.2020 r. , informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 stycznia 2022 roku wpłynął do siedziby Emitenta podpisany aneks do umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przemysłu („PARP”) na realizację projektu Emitenta pn. „Opracowanie i wdrożenie projektu wzorniczego w firmie ZREMB – CHOJNICE, celem wprowadzenia na rynek nowego produktu – innowacyjnej kuchni mobilnej” w ramach programu „Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców”.
Mocą aneksu wydłużony został okres zakończenia i kwalifikowalności kosztów dla projektu do dnia 30 czerwca 2022 roku. Pozostałe zapisy w umowie pozostają bez zmian.

Inne komunikaty