Trwa ładowanie...
Notowania
TOYA: strona spółki
17.01.2022, 18:37

TOA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej

Zarząd TOYA S.A. (dalej: Emitent), w nawiązaniu do raportu nr 20/2021 z dnia 21/12/2021, informuje, że powziął informacje o rejestracji w dniu 17/1/2022 w chińskim rejestrze przedsiębiorców, podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta - YATO TOOLS (JIAXING) CO., LTD (dalej: Spółka Zależna) – z kwoty 8 000 000 USD (słownie: osiem milionów dolarów amerykańskich) do kwoty 12 500 000 USD (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy dolarów amerykańskich). Po objęciu dodatkowych udziałów Emitent posiada 100% udziałów w Spółce Zależnej o łącznej wartości nominalnej 12 500 000 USD (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy dolarów amerykańskich).

Inne komunikaty