Trwa ładowanie...
Notowania
ORZBIALY: strona spółki
20.01.2022, 14:54

OBL Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("WZ") Orzeł Biały S.A. w dniu 20.01.2022 r.
Podczas obrad żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu, nie odstąpiono również od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie. Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6,7,8,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty