Trwa ładowanie...
Notowania

PFG Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę Apartamenty Sołacz sp. z o.o.

Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 20 stycznia 2022 r. pomiędzy spółką zależą Apartamenty Sołacz sp. z o.o. (dalej: Pożyczkobiorca) a Jakubem Suchankiem działającym pod firmą Jakub Suchanek Germainvest (dalej: Pożyczkodawca) zawarta została umowa pożyczki (dalej: Umowa) określająca zasady udzielenia przez Pożyczkodawcę finansowania w formie pożyczki na rzecz ww. spółki zależnej (dalej: Umowa).
Umowa przewiduje, że Pożyczkodawca udzieli na rzecz Pożyczkobiorcy finansowania w formie niezabezpieczonej pożyczki o łącznej wartości 4.100.000,00 PLN (słownie: cztery miliony sto tysięcy złotych). Umowa została zawarta na okres 3 miesięcy. Kwota pożyczki została wypłacona w dniu 20 stycznia 2022 r. Całkowity koszt pożyczki wynosi 5%. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy oraz istotne znaczenie przedmiotowego zdarzenia dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju w przyszłości.

Inne komunikaty