Trwa ładowanie...
Notowania

MIR Terminy publikacji raportów okresowych

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:
1. Raporty kwartalne: - Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 13 maja 2022 roku - Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - 10 listopada 2022 roku 2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2022 roku - 31 sierpnia 2022 roku 3. Jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 22 kwietnia 2022 roku Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 i II kwartał 2022 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty