Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
25.01.2022, 21:29

OAT Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 25 stycznia 2022 r. 8.429 akcji serii E zostało zapisanych na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły je w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki, uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 stycznia 2017 r.
W związku z powyższym, stosownie do art. 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych powyższych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 84,29 zł. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.600,00 zł dzieli się na 13.960.000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym 13.600.000 akcji serii A oraz 360.000 akcji serii E. W związku z ww. zdarzeniem w Spółce został wyczerpany warunkowy kapitał zakładowy. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 13.960.000. Informacja o rejestracji ww. akcji w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych została przekazana raportem bieżącym nr 21/2021, natomiast Spółka poinformuje o dopuszczeniu ww. 8.429 akcji serii E do obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA obrotu w raporcie bieżącym.

Inne komunikaty