Trwa ładowanie...
Notowania

HLD Korekta zawiadomienia o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki pod firmą Hollywood spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 01.02.2022 roku otrzymał od spółki pod firmą Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu korektę zawiadomienia złożonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, które Spółka przekazała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. Zawiadomienie zostało skorygowane o omyłki pisarskie w zakresie nazwy podmiotu dokonującego transakcji oraz wolumenu obejmowanych akcji.
Skorygowane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. PODSTAWA PRAWNA: art 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”)

Załączniki

Inne komunikaty