Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
10.02.2022, 17:34

OAT Odstąpienie od podpisania umowy z Agencją Badań Medycznych

OncoArendi Therapeutics SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 10 lutego 2022 r. Zarząd Spółki, po konsultacjach z Radą Nadzorczą oraz konsorcjantami: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej [MIBMiK] oraz Medicofarma SA [razem jako: „Konsorcjum”] podjął decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy z Agencją Badań Medycznych [ABM] na dofinansowanie projektu pt. „Discovery and development of novel antiviral drugs destabilizing RNA of coronaviruses” [Projekt], o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 32/2021 w dniu 29 listopada 2021 r.
Emitent wskazuje, iż powyższa decyzja wynika z odmiennej niż ABM interpretacji postanowień projektowanej umowy w zakresie zabezpieczenia jej wykonania. Wymagania ABM w tym zakresie, przedstawione i sprecyzowane po rozstrzygnięciu konkursu w toku opracowywania przez strony dokumentacji do umowy, okazały się nieakceptowalne dla Emitenta oraz konsorcjantów. Dodatkową przyczyną było jednostronne zmniejszenie kwoty budżetu Projektu [w tym jego poszczególnych pozycji] przez ABM. Emitent oraz MIBMiK kontynuują współpracę badawczą w zakresie rozwijania platformy RNA, a także rozważają rozszerzenie jej o zrealizowanie badań i prac objętych Projektem przy finansowaniu z innych źródeł. Dodatkowo Spółka informuje, że decyzja o odstąpieniu od podpisania umowy z ABM nie będzie rodziła po stronie Emitenta żadnych roszczeń ABM względem Spółki.

Inne komunikaty