Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
17.02.2022, 15:32

BMC Zawarcie porozumienia i umowy dotyczącej sprzedaży węgla z kopalni Silesia

Bumech S.A. przekazuje do wiadomości publicznej, że 17 lutego 2022 roku powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną, tj. Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (dalej: Sprzedający) porozumienia (dalej: Porozumienie) i umowy (dalej: Umowa) z krajową spółką kapitałową, będącą częścią europejskiego koncernu energetycznego (dalej: Kupujący).
Przedmiotem Porozumienia i Umowy jest zmiana warunków kontraktowych sprzedaży węgla energetycznego, w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków, to jest na podstawie art. 3571 kodeksu cywilnego. W ramach Porozumienia i Umowy zwiększona została cena sprzedaży oraz poczyniono uzgodnienie wolumenu i harmonogramu dostaw na 2022 rok. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży węgla w 2022 roku, realizowanych w ramach Porozumienia i Umowy wyniesie ok 24,6 mln zł. Sprzedający współpracuje z Kupującym w zakresie dostaw węgla energetycznego od 2015 roku.

Inne komunikaty