Trwa ładowanie...
Notowania

MAN Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 lutego 2022 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:
1) PlayWay Spółka Akcyjna, która wykonywała prawo głosu z 6 899 999 akcji, dających 6 899 999 głosów, co stanowiło 46,80 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 32,86 % ogólnej liczby głosów, 2) Marek Parzyński, który wykonywał prawo głosu z 2 786 207 akcji, dających 2 786 207 głosów, co stanowiło 18,90 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 13,27 % ogólnej liczby głosów, 3) Piotr Karbowski, który wykonywał prawo głosu z 2 688 127 akcji, dających 2 688 127 głosów, co stanowiło 18,23 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 12,80 % ogólnej liczby głosów, 4) Bartosz Antoni Graś, który wykonywał prawo głosu z 2 366 667 akcji, dających 2 366 667 głosów, co stanowiło 16,05 % liczby głosów obecnych na NWZ oraz 11,26 % ogólnej liczby głosów.

Załączniki

Inne komunikaty