Trwa ładowanie...
Notowania
FINTECH: strona spółki
24.02.2022, 21:31

FTH Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Spółki FintechS.A. z siedzibą w Warszawie "Emitent" lub "Spółka", działając na podstawie art. art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 24 lutego 2022 roku powziął informację o wpłynięciu do siedziby Spółki zawiadomienia od o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść przedmiotowego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty