Trwa ładowanie...
Notowania

ASM Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od Smart Frog spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty