Trwa ładowanie...
Notowania

ASM Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki w wyniku zawarcia porozumienia

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał zawiadomienie o zawarciu 7 marca 2022 r. przez następujące podmioty: Falanghina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Tatianę Pikula, Marcina Skrzypiec, Jakuba Pikula, Włodzimierza Skrzypiec, Szymona Pikula, Wiktora Pikula, Konrada Fila oraz Amos Group, LLC z siedzibą w Delaware w USA, pisemnego porozumienia, o którym mowa art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Porozumienie”).
Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia strony Porozumienia, po zawarciu Porozumienia, posiadają łącznie 64,98% ogólnej liczby głosów w Spółce. Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty