Trwa ładowanie...
Notowania
OAT: strona spółki
11.03.2022, 18:07

OAT Zawarcie opcyjnej umowy na licencję wyłączną z University of Michigan i Michigan State University oraz odtajnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 11 marca 2022 r. Spółka zawarła z University of Michigan, USA, umowę opcyjną na nieograniczoną terytorialnie licencję wyłączną, do rozwijanych przez University of Michigan, USA oraz Michigan State University, USA [dalej łącznie jako „Michigan”], inhibitorów nieujawnionego białka, które w modelach zwierzęcych potwierdziły działanie przeciw-włóknieniowe [Umowa].
Emitent informuje, iż wiodąca cząsteczka w ramach nowej klasy związków, której dotyczy Umowa, wykazała skuteczność terapeutyczną w modelach zwierzęcych kilku chorób i może stanowić istotne wzmocnienie oraz wzbogacenie portfela projektów Spółki [ang. pipeline]. Zawarta umowa opcyjna przewiduje 6-miesięczny okres wyłączności, w trakcie którego Emitent może jednostronnie zdecydować się na zawarcie globalnej umowy licencyjnej na wyłączność na uzgodnionych przez strony warunkach. Informację o ewentualnym zawarciu umowy licencyjnej oraz warunkach finansowych Emitent przekaże odrębnym raportem bieżącym. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu negocjacyjnego poprzedzającego zawarcie Umowy, Emitent podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości: informacji o rozpoczęciu negocjacji z Michigan, dotyczących potencjalnej transakcji nabycia praw do programu inhibitorów nieujawnionego białka, które w modelach zwierzęcych wykazały działanie przeciw-włóknieniowe. Spółka wyjaśnia, iż przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej w dacie ich wystąpienia mogłoby z wysokim prawdopodobieństwem wywołać negatywne skutki, które z wysokim prawdopodobieństwem mogłyby zagrozić pozycji Emitenta w procesie negocjacyjnym, co mogłoby naruszyć jego słuszny interes, a wręcz doprowadziłoby do zerwania negocjacji z uwagi na ujawnienie informacji poufnych. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanych powyżej opóźnionych informacji poufnych.

Inne komunikaty