Trwa ładowanie...
Notowania

LVC Wstępne szacunkowe przychody za IV kw. 2021/22 roku finansowego

Zarząd LiveChat Software S.A. (“Spółka”) informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LiveChat Software (“Grupa”) za okres trzech miesiecy zakończonych w marcu 2022 roku (IV kwartał roku finansowego 2021/22) wyniosły 14,61 mln USD i były o 15,4% wyższe od osiągniętych w IV kwartale 2020/21 roku finansowego.
W analogicznym okresie poprzedniego roku (styczeń - marzec 2021) skonsolidowane przychody wyniosły 12,66 mln USD. W okresie październik - grudzień 2021 r. (III kwartał roku finansowego 2021/22) skonsolidowane przychody wyniosły 13,92 mln USD. Wzrost przychodów w porównaniu do stanu sprzed roku wynika zarówno ze zwiększenia liczby klientów wszystkich rozwiązań Grupy, jak i wyższego ARPU (średni przychód na klienta). Wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) Grupy na koniec marca 2022 r. wyniosła 4,64 mln USD co oznacza wzrost o 4,5% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2021 i o 15,4% rok do roku. Na potrzeby obliczania MRR płatności roczne rozbija się na poszczególne miesiące. Najważniejsze trendy, które wpłynęły na osiągnięty wynik to: - Zmiana wskaźnika ARPU (średni, miesięczny przychód na abonenta) głównych produktów Grupy. Na koniec marca 2022 r. ARPU produktu LiveChat wyniosło 120,9 USD wobec 119,2 USD na koniec grudnia 2021 r. i 117,0 USD przed rokiem. -ARPU produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 102,3 USD na koniec marca 2022 wobec 98,9 USD na koniec poprzedniego kwartału i 86,9 USD przed rokiem. - Wzrost liczby klientów produktów Grupy. Na koniec IV kwartału 2021/22 liczba płacących klientów LiveChat wyniosła 35.559 a ChatBot 2.404. Przychody wygenerowane przez ChatBot wzrosły o 3,5% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 32,6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zarząd Spółki ocenia, że rosyjska agresja na Ukrainę nie ma istotnego wpływu na wyniki finansowe i działalność operacyjną LiveChat Software. Spółka szacuje, że przychody z rynków Rosji, Ukrainy i Białorusi łącznie stanowią mniej niż 0,5% MRR. Na początku marca Spółka zablokowała możliwość zakładania kont testowych (trials) i kupowania jej produktów klientom z Rosji oraz Białorusi. Na wynik finansowy za IV kwartał 2021/22 będą miały wpływ donacje na rzecz instytucji charytatywnych, w tym 1 mln zł przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej. Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych za pośrednictwem serwisów internetowych, w tym www.livechat.com, www.chatbot.com, www.helpdesk.com, www.knowledgebase.ai Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione dane mają charakter szacunkowy i wstępny. Mogą więc ostatecznie różnić się od zaprezentowanych w raporcie okresowym. W związku z tym, że Spółka generuje zdecydowaną większość przychodów w dolarze amerykańskim (USD), znaczący wpływ na ostateczne wyniki przedstawione w raportach okresowych ma kurs USD/PLN.

Inne komunikaty