Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
7.04.2022, 17:59

ING Uchwały WZ ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („WZ”) zwołane na 7 kwietnia 2022 roku.
Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że dokumenty będące przedmiotem głosowania przez WZ zostały opublikowane w raportach bieżących nr 7/2022 z 11 marca 2022 roku i 10/2022 z 25 marca 2022 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej: http://www.ing.pl, w sekcji: „Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenia / Walne Zgromadzenie 2022”. Treść tych dokumentów nie uległa zmianie. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty