Trwa ładowanie...
Notowania
INGBSK: strona spółki
7.04.2022, 18:00

ING Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. („ZWZ”) zwołanym na 7 kwietnia 2022 roku, uprawnionymi do co najmniej 5% głosów na ZWZ były następujące podmioty:
Nazwa podmiotu: ING BANK N.V. Liczba głosów na ZWZ: 97.575.000 % w liczbie głosów na ZWZ: 84,66 % ogólnej liczby głosów: 75,00 Nazwa podmiotu: AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER Liczba głosów na ZWZ: 11.179.000 % w liczbie głosów na ZWZ: 9,70 % ogólnej liczby głosów: 8,59 Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1983 z późn. zm.).

Inne komunikaty