Trwa ładowanie...
Notowania
OPTEAM: strona spółki
11.04.2022, 11:42

OPM Korekta raportu bieżącego nr 1/2022 - terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.

Zarząd OPTeam S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje wiadomości informację o korekcie raportu bieżącego nr 1/2022 opublikowanego w dniu 27.01.2022 r., dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2022 r.
Korekta dotyczy terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok, które zostaną opublikowane w dniu 28 kwietnia 2022 r., a nie 14 kwietnia 2022 r. jak było podane w raporcie bieżącym Emitenta nr 1/2022 w dniu 27.01.2022 r. Zarząd Spółki podaje łączną informację o terminach publikacji raportów okresowych w 2022 roku z uwzględnieniem wyżej opisanej zmiany: 1.Raporty kwartalne i terminy publikacji: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r. zawierający kwartalną informację finansową zostanie opublikowany w dniu: 19.05.2022 r. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. zawierający kwartalną informację finansową zostanie opublikowany w dni: 17.11.2022 r. 2.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostanie opublikowany w dniu 20.09.2022 r. 3.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok Spółka opublikuje w dniu 28.04.2022 r. Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych za drugi oraz za czwarty kwartał 2022 r. Jednocześnie Emitent podaje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za pierwszy i trzeci kwartał 2022 r. zamieści kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym za pierwsze półrocze 2022 r. zamieści skrócone półroczne sprawozdanie finansowe. Podstawa prawna przekazania raportu: § 80 ust. 1 oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów – informacje bieżące i okresowe.

Inne komunikaty