Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
11.04.2022, 14:56

JWA Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej: "Spółka"/ informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Pana Krzysztofa Dzietczenia.
W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia, z wyłączeniem danych adresowych.

Załączniki

Inne komunikaty