Trwa ładowanie...
Notowania
PGE: strona spółki
13.04.2022, 13:30

PGE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 6 kwietnia 2022 r.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 6 kwietnia 2022 r.:
1. Skarb Państwa – 1 072 984 098 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 75,20% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 57,39% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – 77 218 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 5,41% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 4,13% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

Inne komunikaty