Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
14.04.2022, 21:27

JWA Dwa zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej: "Spółka"/ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Pana Artura Górskiego oraz Pana Januarego Ciszewskiego wraz z JR HOLDING ASI SA z siedzibą w Krakowie.
W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomień, z wyłączeniem danych adresowych.

Załączniki

Inne komunikaty