Trwa ładowanie...
Notowania
JWA: strona spółki
15.04.2022, 18:44

JWA Pięć zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd One2Tribe S.A. z siedzibą w Warszawie /dalej: "Spółka"/ informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło pięć zawiadomień sporządzonych w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez: Pana Zygmunta Grajkowskiego, Pana Marcina Jankowiaka, Pana Wojciecha Ozimka wraz z żoną i ojcem, Centurion Finance ASI S.A., oraz T-Hub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Ponadto, do Spółki wpłynęła jedna korekta zawiadomienia od T-Hub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z uwagi na popełnioną omyłkę pisarską w liczbie akcji. W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomień, z wyłączeniem danych adresowych.

Załączniki

Inne komunikaty