Trwa ładowanie...
Notowania
BUMECH: strona spółki
21.04.2022, 16:38

BMC Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za rok obrotowy 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 27.01.2022 roku, Zarząd Emitenta postanawia o przesunięciu terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021 roku na dzień
02 maja 2022 roku. Decyzja powyższa zostaje podyktowana faktem, iż w związku z nabyciem w 2021 roku udziałów w spółkach Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. oraz Modern Solutions for Environment Sp. z o.o., sporządzenie sprawozdania za 2021 rok wymaga dodatkowych prac związanych z koniecznością przedstawienia ostatecznego rozliczenie transakcji nabycia udziałów ww. podmiotów.

Inne komunikaty