Trwa ładowanie...
Notowania
MEDICALG: strona spółki
21.04.2022, 23:38

MDG Korekta raportu bieżącego 21/2022 dotyczącego informacji o dokonaniu odpisów oraz na temat bieżącej sytuacji i planów Grupy

Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 21/2022. Korekta raportu dotyczy doprecyzowania w tabelach z danymi finansowymi, stanowiącymi załącznik do raportu 21/2022, że wszystkie kwoty tam wskazane są podane w tysiącach polskich złotych. Same kwoty nie uległy zmianie.
Emitent przekazuje w formie załącznika tabele sprzed korekty i po korekcie. ENGLISH The Management Board of Medicalgorithmics S.A. ("Company") publishes correction of current report no 21/2022. Correction of the report concerns clarification in tables with financial data, constituting annex to the report 21/2022, that all amounts indicated there are given in thousands of Polish zloty. The amounts themselves have not changed. The Issuer provides tables before and after the correction as an attachment.

Załączniki

Inne komunikaty