Trwa ładowanie...
Notowania
CIECH: strona spółki
22.04.2022, 14:08

CIE Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd CIECH S.A. („Emitent”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 28 kwietnia 2022 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta., otrzymał od akcjonariusza Emitenta - KI Chemistry S.à..r.L. („Akcjonariusz’) pismo, w którym Akcjonariusz zgłasza następujące osoby, jako kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta („Zgłoszenie”):
1. Pan Sebastian Kulczyk; 2. Pan Marek Kośnik; 3. Pan Łukasz Rędziniak; 4. Pani Natalia Scherbakoff; 5. Pan Martin Laudenbach; 6. Pan Artur Olech. Emitent przekazuje w załączeniu Zgłoszenie, wraz z informacją o kwalifikacjach kandydatów na członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz ich zgodę na kandydowanie. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty