Trwa ładowanie...
Notowania
DGA: strona spółki
22.04.2022, 15:17

DGA Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania pt. „MODEL DOM - skalowanie innowacji społecznej”

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. powziął informację, iż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rekomenduje do dofinansowania projekt DGA S.A. pt. „MODEL DOM - skalowanie innowacji społecznej” złożony w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-035/21. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z FUNDACJA WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Projekt złożony przez DGA S.A. opiewa na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 2 074 800,00 zł. Kwota przypadająca dla DGA S.A: 1 734 572,00 zł. Kwota przypadająca dla Fundacji WSPIERANIA ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY: 340 228,00 zł. Projekt ma być realizowany od 1 maja 2022 do 30 czerwca 2023 r. Celem projektu jest upowszechnienie modelu kompleksowego wsparcia rodzin dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej, z uwzględnieniem instytucji środowiska lokalnego, poprzez wdrożenie modelu w instytucjach na terenie całego kraju. Projekt obejmie swoim zasięgiem co najmniej 15 podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia, które zawarły kontrakt z NFZ na prowadzenie Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (I poziom referencyjny nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży). DGA S.A. w najbliższym czasie oczekuje na podpisanie stosownej umowy w zakresie realizacji ww. projektu o czym niezwłocznie poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Inne komunikaty