Trwa ładowanie...
Notowania
PKOBP: strona spółki
26.04.2022, 13:08

PKO Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz o wykonaniu opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych

Raport nr 8/2022 – Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o zamiarze przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz o wykonaniu opcji call w odniesieniu do wyemitowanych obligacji podporządkowanych
Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 26 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na emisję obligacji podporządkowanych w formacie obligacji podporządkowanych z dziesięcioletnim terminem wykupu, z możliwością wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji mających zastosowanie do obligacji podporządkowanych („Nowa Emisja”). Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach Nowej Emisji będzie wynosiła nie mniej niż 1.700.000.000 zł. i nie więcej niż 2.000.000.000 zł. Obligacje wyemitowane zostaną na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a środki uzyskane z Nowej Emisji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) – na podwyższenie kapitału Tier II Banku, na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 500.000 zł. Obligacje będą oprocentowane na warunkach rynkowych w półrocznych okresach odsetkowych. Ponadto Bank informuje, że zdecydował o wykonaniu - pod warunkiem uzyskania zgody KNF, wcześniejszego wykupu (opcja call) w odniesieniu do obligacji podporządkowanych serii OP0827 wyemitowanych przez Bank 28 sierpnia 2017 roku, z których pozyskane środki zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału Tier II Banku („Opcja Call Obligacji OP0827”). Założeniem Banku jest, aby środki pozyskane z Nowej Emisji zastąpiły – w związku z zamierzanym wykonaniem Opcji Call Obligacji OP0827 – środki pozyskane przez Bank z emisji obligacji serii OP0827. Z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, Opcja Call Obligacji OP0827 zostanie wykonana po przeprowadzeniu Nowej Emisji. W okresie pomiędzy przeprowadzeniem Nowej Emisji a wykonaniem Opcji Call Obligacji OP0827 łączny poziom zobowiązań Banku z tytułu emisji obligacji serii OP0827 i Nowej Emisji wynosił będzie maksymalnie 3.700.000.000 zł.

Inne komunikaty