Trwa ładowanie...
Notowania
TOYA: strona spółki
27.04.2022, 8:18

TOA Informacja o możliwym wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność TOYA S.A.

W związku z ciągłym monitorowaniem ryzyka związanego z zagrożeniem wywołanym koronawirusem COVID-19 oraz jego ewentualnym wpływem na płynną działalność operacyjną TOYA S.A. (dalej: Emitent), Emitent informuje, że zmienna sytuacja epidemiologiczna na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, może utrudnić terminową realizację budowanego centralnego magazynu Grupy TOYA S.A. na terenie Chin. Przedsięwzięcie prowadzone jest przez jednostkę zależną od Emitenta Yato Tools (Jiaxing) Co. Ltd. Dodatkowo, obecna sytuacja epidemiologiczna, w przypadku przedłużenia się w czasie, może rodzić dodatkowe implikacje w zakresie czasowego zakłócenia łańcucha dostaw. W ocenie Emitenta powyższe zdarzenia nie powinny mieć znaczącego wpływu na sytuację finansową i operacyjną Grupy Toya S.A.
Należy mieć jednak na uwadze fakt, że sytuacja jest zmienna, a ograniczenia wprowadzane kolejnymi zmianami legislacyjnymi, decyzjami władz lokalnych oraz innymi nieprzewidzianymi czynnikami będącymi poza kontrolą Emitenta, w zależności od okresu ich trwania i intensywności, mogą mieć wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta. O wszystkich zidentyfikowanych na dalszym etapie istotnych działaniach i zdarzeniach Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2022-07-04
TOA Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
5,31
+4,71
2022-06-30
TOA Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 28 czerwca 2022
5,30
0,00
2022-06-28
TOA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 28 czerwca 2022 r.
5,65
-2,30
2022-06-28
TOA Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 28 czerwca 2022 r., zgłoszonej przez akcjonariusza.
5,65
-0,88
2022-06-21
TOA Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
5,60
+3,04
2022-06-15
TOA Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku
5,69
-1,41
2022-05-31
TOA Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2022, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
6,08
+1,97
2022-05-31
TOA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022r.
6,08
+2,30
2022-05-31
TOA Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
6,08
+3,13
2022-05-26
TOA Aneks z dnia 26 maja 2022 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
6,01
+1,16