Trwa ładowanie...
Notowania
QUERCUS: strona spółki
27.04.2022, 14:41

QRS Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A.

Quercus TFI S.A. w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. w dniu 27 kwietnia 2022 r. Dodatkowo informujemy, że nie było uchwał ww. walnego zgromadzenia poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte.
Podstawa prawna: - § 19 ust. 1 pkt 6 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty