Trwa ładowanie...
Notowania

MIL QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego


Raport bieżący nr 15/2022

Temat: Korekta danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2022 r.

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę Skonsolidowanego Raportu Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 1 kwartał 2022 r. (raport nr QSr 1/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) („Raport”) oraz jego tłumaczenia na język angielski (opublikowanego jako UNI EN 3/2022 w dniu 26 kwietnia).
Korekta dotyczy wartości skonsolidowanych wskaźników kapitałowych przytoczonych na stronie 7 Raportu oraz stronie 6 tłumaczenia na język angielski.
Pierwotnie przedstawione wartości były następujące: TCR 15,1%, T1 12,0%.
Skorygowane (poprawne) wartości są następujące: TCR 16,0%,T1 12,9%.
W związku z powyższym, Bank przekazuje Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 1 kwartał 2022 r. w wersji skorygowanej wraz z jego tłumaczeniem na język angielski.

Podstawa prawna:
§ 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty