Trwa ładowanie...
Notowania
CIECH: strona spółki
28.04.2022, 19:05

CIE Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 28 kwietnia 2022 roku oraz projekty uchwał niepodjętych.

Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu:
1. treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2022 r. („ZWZ”) oraz 2. treść projektów uchwał niepodjętych przez ZWZ. Podstawa prawna: § 19 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty